top of page

Перелік правових документів:

1
Спеціальний дозвіл на користування надрами реєстраційний номер 4064 від 18.10.2006
2
Витяг зі Звіту про ДЕТАЛЬНУ РОЗВІДКУ Біляївського родовища каолінів, проведену ПГО «ЮЖУКРГЕОЛОГІЯ» ПРОТЯГОМ 1979-1983 років
«Журнал послойного описания скважин»
3
Витяг зі Звіту про ДЕТАЛЬНУ РОЗВІДКУ Біляївського родовища каолінів, проведену ПГО «ЮЖУКРГЕОЛОГІЯ» ПРОТЯГОМ 1979-1983 років
«Попутные полезные ископаемые»
4
ВИСНОВОК №7-03/12-20192212919/1 від 07.06.2019 з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка Східної ділянки Біляївського родовища первинних каолінів»
5
Витяг із ТЕХНІЧОГО ЗВІТУ №08-03-52
6
Протокол № ІГЗ-2018-160 результатів вимірювання вмісту радіонуклідів каоліну та ґрунтів з території Біляївського родовища каолінів у Вільнянському районі Запорізької області
7
Протоколи № ІГЗ-2018-168, ІГЗ-2018-169, ІГЗ-2018-170, ІГЗ-2018-171, ІГЗ-2018-172, ІГЗ-2018-173 оцінки радіаційної якості води
8
Лист Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 29.01.2019 № 02.02-25/211
9
Протокол дослідження питної води №4550 від 9 листопада 2018 року ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ МОЗУКРАЇНИ» (вміст радону в воді з артезіанської свердловини)
10
Висновок ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу» про екологічний та радіаційний стан навколишнього середовища в районі запланованого до розробки відкритим способом Біляївського родовища каолінів у Запорізької області
11
Протоколи випробувань проб ґрунту, зразків гірських порі, проб води проведені ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу» м. Жовти води
12
Висновок про можливість зміни радіаційного фону внаслідок проведення відкритих гірничих робіт на Східній ділянці Біляївського родовища каолінів у Запорізької області
13
Акт №1 від 05.11.2018 відбору води та Акти №3 від 06.11.2018 відбору проб каоліну, ПРОВЕДЕНОГО СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГО «ВОЛЬТЕРРА», ЗОКРЕМА БУРКОТОМ Д.В., та карта відбору ґрунтів, корисної копалини та води в заздалегідь погоджених місцях відбору, що засвідчено підписами представника ГО «Вольтера» Буркотом Д.В.
14
Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «БЗК» по земельним ділянкам з кадастровими номерами 2321586100:01:001:0156 та 2321586100:01:001:0131
15
ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання підготовчих робіт від 07.11.2019 року.
16
Відповідь Запорізької обласної державної адміністрації №00117/08-27 від 15.01.2019 про надання інформації за результатами роботи робочої групи
17
Відповідь Запорізької обласної державної адміністрації №08-49/0125 від 21.01.2020 про результати роботи робочої групи щодо розгляду проблемних питань
18
Звернення 06-01 від 25.01.2021 до голови Мусієнко Н.О. про встановлення приборів-радіометрів.
19
Звернення 05-01 від 25.01.2021 до голови Клименка А.В. про встановлення приборів-радіометрів.
20
Звернення 12-02 від 02.02.2021 до голови Клименка А.В.
21
Звернення 13-02 від 02.02.2021 до голови Мусієнко Н.О.
bottom of page